Aankondiging: Flora Zeelandica

Er komt een bijzonder boek aan. Ecoloog Peter Meininger attendeerde me op de ‘Flora Zeelandica’, die volgend voorjaar verschijnt. Het belooft een monumentaal werk te worden. Er zijn mogelijkheden om nu al in te tekenen.

PERSBERICHT

FLORA ZEELANDICA

Verspreiding van wilde planten in het
Zeeuwse landschap in heden en verleden

Sinds medio 2015 is door een groep floristen hard gewerkt aan de samenstelling van een boek over de wilde planten van Zeeland: de Flora Zeelandica. Het team bestaat uit deskundige amateurs en professionals, allen op vrijwillige basis. Dit boek is vooral gebaseerd op informatie die is verzameld door honderden vrijwilligers. Daarnaast zijn ook alle beschikbare literatuur en gegevens uit diverse archieven verwerkt. Met name de (niet eerder gepubliceerde) provinciedekkende inventarisatie door de Provincie Zeeland in 1976-1987 biedt een prachtige vergelijking met de huidige situatie. De afgelopen jaren
is extra ingezet op aanvullend veldwerk, om de slecht onderzochte gebieden geïnventariseerd te krijgen.
Het boek zal voor driekwart bestaan uit een overzicht van alle in Zeeland in het wild aangetroffen plantensoorten. De informatieve teksten van de 1300 oorspronkelijk wilde of ingeburgerde soorten worden voorzien van een kleurenfoto, een samenvattende tabel met o.a. de verspreiding per deelgebied, de trend en de wettelijke beschermingsstatus. Daarnaast zal van de meeste soorten een kaart worden opgenomen met de verspreiding in Zeeland per km2 in de perioden 1970-1989 en 1990-2017. De 400 niet-ingeburgerde soorten krijgen een korte tekst.

Een grote meerwaarde van het boek bestaat uit twintig inleidende hoofdstukken, geschreven door – overwegend Zeeuwse – plantendeskundigen. Hier komt de plantengroei van alle karakteristieke Zeeuwse landschappen aan de orde, voorzien van vele fraaie foto’s.

Een eerste versie van het manuscript is gereed, maar zal nog worden aangevuld met de resultaten van het veldwerk in 2017. De opmaak zal professioneel worden uitgevoerd medio 2017/begin 2018, waarna het boek in voorjaar 2018 wordt gedrukt. Het boek zal “monumentaal” zijn: ca. 1000 pagina’s op formaat A4, gebonden in een harde omslag. De uitgever wordt Stichting FLORON te Nijmegen.
Redactie: Peter L. Meininger
Bijdragen van: John Beijersbergen, Justus van den Berg, Luciën Calle, André Hannewijk, Anton M.M. van Haperen, Chiel Jacobusse, Ton Denters, Dick J. de Jong, Kees de Kraker, Wijnand Lammers, Peter Maas, Peter L. Meininger, Grada Menting, Ed Michels, Jan Reitsma, Ed C. Stikvoort (fotoredactie), Alex Wieland, Wim van Wijngaarden & Awie de Zwart.

Inhoud
Inleiding
De flora van Zeeland: een synthese
Bescherming van planten in Zeeland
Flora van de Zeeuwse duinen
De Grevelingen: planten van een afgesloten zeearm
Volkerakmeer en Zoommeer: van estuarium naar zoet meer
Brabants brak en een puntje Zeeland: het Markiezaat
Planten van het Veerse Meer
Binnendijks zilt: over oudland en nieuwe natuur in Zeeland
Planten onder zoutstress; schorren en slikken
Flora van zeedijken en vloedmerken
Planten in het agrarisch gebied van Zeeland
Akkerreservaten in Zeeland
Planten van het stedelijk gebied
Flora van Deltadammen en werkeilanden
Bloemdijken in Zeeland
Zeeuwse bossen
Planten van het pleistocene zand in Zeeuws-Vlaanderen
Flora van wegbermen en kanaaldijken in Zeeland
Overzicht van Zeeuwse vaatplanten

Wijze van bestellen (N.B. publicatie in voorjaar 2018!)
Voorintekening tot 1 september 2017
Uitsluitend door overmaken van 32,50 Euro inclusief verpakking en verzending binnen Nederland, 25,00 Euro afhalen in Nijmegen of Vlissingen
op bankrekeningnummer NL87 INGB 0000 0764 42
t.n.v. P.L. Meininger te Vlissingen
vermelden: Flora Zeelandica, email en volledig postadres

Voorintekening 1 september 2017 t/m 31 december 2017
Uitsluitend door overmaken van 40,00 Euro inclusief verpakking en verzending binnen Nederland
30,00 Euro afhalen in Nijmegen of Vlissingen
op bankrekeningnummer NL87 INGB 0000 0764 42
t.n.v. P.L. Meininger te Vlissingen
vermelden: Flora Zeelandica, email en volledig postadres

Vanaf 1 januari 2018
45 Euro inclusief verpakking en verzending binnen Nederland
op bankrekening NL87 INGB 0005 1676 81
t.n.v. Stichting RAVON
KvK-nummer 41077572
vermelden: Flora Zeelandica en volledig postadres
Na publicatie in voorjaar 2018
35 Euro losse verkoop, o.a. afhalen Nijmegen of Vlissingen
Verder informatie (o.a. bestellingen uit buitenland): mein@zeelandnet.nl

Dit bericht is geplaatst in Agenda, Nieuw te verschijnen met de tags . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.